Uutisia & tietoa, Helsingin Aluejärjestön ja eläkeläisten tapahtumia

Ristipistoja 2018 Elle Heikkinen, Malmin eläkeläisten käsityökerhon vetäjä

Eläkeläiset ry. on kattojärjestömme

Eläkeläisten etujen puolustaja ja yhdessäolojärjestö

Eläkeläiset ry on puolueisiin sitoutumaton, Suomen vanhin, vuonna 1959 perustettu valtakunnallinen eläkeläisjärjestö. Se toimii eläkeläisten edunvalvojana, sosiaalisena yhteenliittymänä ja erilaisen kansalaistoiminnan foorumina. Sillä on eri puolilla maata 14 aluejärjestöä, 220 paikallisyhdistystä ja noin 26 000 henkilöjäsentä. Järjestön toimisto sijaitsee Helsingissä.

Eläkeläiset ry tukee ja luo edellytyksiä vapaaehtoiselle eläkeläistoiminnalle, tuottaa erilaisia koulutus- ja kulttuuritapahtumia ja julkaisee Eläkeläinen-lehteä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) tukee järjestön toimintaa Veikkauksen tuotoilla.

Toimintamme tärkeimpiä arvoja ovat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus heikoimpia kohtaan.

Eläkeläiset ry seuraa eläke-, sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, vanhuspalveluja sekä kaikkea yhteiskuntapolitiiikkaa, joka vaikuttaa eläkeläisten ja ikäihmisten elämään. Tekee esityksiä ja aloitteita maan hallitukselle, eduskunnalle ja viranomaisille, kertoo eläkeläisten kannan poliittisille ja muille päättäjille ja puuttuu erilaisilla kampanjoilla eläkeläisten kohtaamiin epäkohtiin.

Eläkeläiset ry on mukana Eläkeliittojen etujärjestö EETU ry:ssä. EETU on eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin ja keskittyy eläkeläisten valtakunnalliseen edunvalvontaan.

Eläkeläiset ry:llä on edustus valtioneuvoston nimeämässä Vanhus- ja eläkeasioiden neuvottelukunnassa, Kansaneläkelaitoksen eläkeasioiden neuvottelukunnassa, Eläkeläisjärjestöjen pohjoismaisessa yhteistyötoimikunnassa (NSK) ja yleiseurooppalaisessa yhteistyöelimessä, jonka nimi on AGE Platform Europe.

Eläkeläiset ry:n paikallisyhdistykset ja 14 aluejärjestöä valvovat, että eläkeläiset otetaan huomioon kunnallisessa ja maakunnallisessa päätöksenteossa ja puuttuvat ikäsyrjintään ja muihin epäkohtiin alueillaan. Yhdistysten ja aluejärjestöjen edustajat ovat mukana kunnallisissa ja maakunnallisissa vanhusten ja ikäihmisten neuvottelukunnissa. Jäseniämme on monissa kunnissa valtuustoissa ja muissa kunnallisissa luottamuselimissä.

Aluejärjestön luontoretkellä Salmin ulkoilualueella 17.9.2021. Kaksi linja-autolastillista Helsingin alueen eläkeläisiä keräsi sieniä, jumppasi, pelasi mölkkyä ja käveli luonnossa.

Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry

Malmin Eläkeläiset ry. kuuluu Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestöön.

Aluejärjestö tukee ja täydentää paikallisyhdistysten toimintaa eläkeläisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja toimii arvokkaan ikääntymisen puolesta vaikuttamalla kaupungin päättäjiin yhteistyössä muiden samoja tavoitteita ajavien eläkeläisjärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Puheenjohtajana toimii Sirkka Kuivala. Käykää tutustumassa aluejärjestön tapahtumatarjontaan, josta alempana muutamia poimintoja.


Ikääntyneiden palveluopas 2021 tilattavissanne. Ikääntyneiden palveluopas 2021

Voit tilata palveluoppaan soittamalla Seniori-info
Neuvontaa ja palveluohjausta arkisin klo 9–15, p. 09 310 44556
seniori.info@hel.fi
www.hel.fi/seniorit
Seniori-infon chat www.hel.fi/seniorit, arkisin klo 9–15
Facebook: www.facebook.com/seniorihelsinki/
Instagram: @seniorihelsinki
Twitter: @seniorihelsinki
Seniori-infon työntekijä paikalla terveys- ja hyvinvointikeskuksissa:
Vuosaari ti klo 8–11 ja Kalasatama ke klo 8–11.
Seniori-info tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa ja etsii ratkaisuja ikääntyneiden arjen haasteisiin. Seniori-infosta saa tietoa Helsingin kaupungin palveluiden lisäksi järjestöjen ja yritysten tapahtumista, harrastuksista ja palveluista. Ikääntyneet saavat palveluneuvontaa myös palvelukeskusten sosiaaliohjaajilta.

Muistipuisto

Muistipuisto® on Miina Sillanpää-säätiön ja Muistiliiton kehittämä ilmainen, uudenlainen verkkopalvelu, jossa aivoterveyttä ja toimintakykyä edistävä tieto, vinkit ja harjoitukset yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. Muistipuisto® on muistisairaille henkilöille ja aivoterveydestään kiinnostuneille ikääntyville suunnattu helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka monivaiheista kehitystä ovat ohjanneet käyttäjien tarpeet ja toiveet.

Muistipuistossa on kiinnitetty erityistä huomiota sen säännöllistä ja pitkäaikaista käyttöä edistäviin tekijöihin, jotka innostavat muistisairaita henkilöitä ja muististaan kiinnostuneita ikääntyviä huolehtimaan aivoterveydestään ja toimintakyvystään.
Sairastuneiden läheisille ja vapaaehtoisille Muistipuisto sisältää monipuolista tietoa.

Käypä vilkaisemassa!

Päivitetty 27.9.2021